Υπηρεσίες

  • Μεταλλικά κτήρια

  • Στατικές μελέτες

  • Τρισδιάστατος σχεδιασμός κατασκευής

  • Κατασκευές μετάλλου πάσης φύσεως

  • Συντήρηση και επισκευή παλαιών κτηρίων

  • Προσθήκες μεταλλικών κτηρίων σε υπάρχουσα μπετονένια κτήρια

  • Μεταλλικοί οικίσκοι

  • Ψυγειοθάλαμοι

  • Γερανογέφυρες

  • Πεζογέφυρες

Μεταλλικά κτήρια

Μεταλλικά κτήρια

Στατικές μελέτες

Στατικές μελέτες

Τρισδιάστατος σχεδιασμός κατασκευής

Τρισδιάστατος σχεδιασμός κατασκευής

Κατασκευές μετάλλου πάσης φύσεως

Συντήρηση και επισκευή παλαιών κτηρίων

Προσθήκες μεταλλικών κτηρίων σε υπάρχουσα μπετονένια κτήρια

Προσθήκες μεταλλικών κτηρίων σε υπάρχουσα μπετονένια κτήρια

Προσθήκες μεταλλικών κτηρίων σε υπάρχουσα μπετονένια κτήρια

Μεταλλικοί οικίσκοι

Μεταλλικοί οικίσκοι

Ψυγειοθάλαμοι

Ψυγειοθάλαμοι

Γερανογέφυρες

Πεζογέφυρες

Πεζογέφυρες

Η METAΛΛΟΔΟΜΙΚΗ ΤΖΟΥΤΣΑΣ ΣΤ.- ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ Ι. Ο.Ε. συνεχίζει την παράδοση από το 1960 όπου πρώτη στο Θεσσαλικό χώρο ασχολήθηκε με την κατασκευή Μεταλλικών κτιρίων, Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών χώρων.

Επικοινωνία