ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΡΕΘΜΥΝΟ

Κωδικός: E-0066-06-13

Χρονία: 2013

Περιοχή: ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Μεταλλικό κτίριο