ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ S/M METRO CASH & CARRY

Κωδικός: E-0057-10-11

Χρονία: 2011

Περιοχή: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Μεταλλικό κτίριο S/M METRO CASH & CARRY