Ποιότητα

Πιστοποίηση ΕΣΥΔ

Πιστοποίηση

Η εταιρία μας διαθέτει πιστοποίηση ISO και πιστοποιημένο προσωπικό ηλεκτροσυγκόλλησης.

Ποιστοποιητικό ISO 9001:2008

Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων και σύμμεικτων κατασκευών

Πιστοποιητικό Q-check

Η METAΛΛΟΔΟΜΙΚΗ ΤΖΟΥΤΣΑΣ ΣΤ.- ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ Ι. Ο.Ε. συνεχίζει την παράδοση από το 1960 όπου πρώτη στο Θεσσαλικό χώρο ασχολήθηκε με την κατασκευή Μεταλλικών κτιρίων, Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών χώρων.

Επικοινωνία