Υπηρεσίες

  • * Μεταλλικά κτήρια
  • * Στατικές μελέτες
  • * Τρισδιάστατος σχεδιασμός κατασκευής
  • * Κατασκευές μετάλλου πάσης φύσεως
  • * Συντήρηση και επισκευή παλαιών κτηρίων
  • * Προσθήκες μεταλλικών κτηρίων σε υπάρχουσα μπετονένια κτήρια
  • * Μεταλλικοί οικίσκοι
  • * Ψυγειοθάλαμοι
  • * Γερανογέφυρες
  • * Πεζογέφυρες
μεταλλικά κτίρια
Μεταλλικά κίτρια
Στατικές μελέτες
Στατικές μελέτες
Τρισδιάστατος σχεδιασμός κατασκευής
Τρισδιάστατος σχεδιασμός κατασκευής
Κατασκευές μετάλλου πάσης φύσεως
Κατασκευές μετάλλου πάσης φύσεως
Συντήρηση και επισκευή παλαιών κτηρίων
Συντήρηση και επισκευή παλαιών κτηρίων
Προσθήκες μεταλλικών κτηρίων σε υπάρχουσα μπετονένια κτήρια
Προσθήκες μεταλλικών κτηρίων σε υπάρχουσα μπετονένια κτήρια
Μεταλλικοί οικίσκοι
Μεταλλικοί οικίσκοι
Ψυγειοθάλαμοι
Ψυγειοθάλαμοι
Γερανογέφυρες
Γερανογέφυρες
Πεζογέφυρες
Πεζογέφυρες